วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558

การบำรุงรักษาเครื่องซักผ้า

ควรวางเครื่องซักผ้าในบริเวณที่แสงแดดส่องไม่ถึงเพราะจะทำให้เครื่องเกิดความร้อน หากเครื่องทำงานอาจใหบอร์ดเครื่องซักผ้า...ไหม้ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น